Így lettem : letöltés pdf epub mobi, áttekintések, összefoglaló

Így lettem

így lettem letöltés egy könyvet pdf, epub, mobi

A könyv részletei így lettem

 • A könyv címe: így lettem
 • Oldalszám: 419
 • A könyv megjelenésének dátuma: 2019-09-23 19:38:02
 • Elérhető fájlok: így lettem.pdf, így lettem.epub, így lettem.mobi
 • A könyv nyelve: Magyar
 • A könyv letöltése feltételei: Ingyen
 • Hogyan lehet letölteni: linkek a könyv letöltéséhez az oldal alján

Letöltés így lettem egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi. Ez a könyv általában kb 2871 Ft. Itt letölthető könyv ingyen pdf, epub és mobi. A következő linkek segítségével töltse le a így lettem egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi.

így lettem pdf, epub, mobi – az egyik legjobb magyar könyv. Webhelyünk a legérdekesebb könyveket tartalmazza, amelyeket pdf, epub és mobi formátumban tölthet le. A fenti webhelyek listáját megtalálja, hogy többet megtudjon a könyvről így lettem.

Links a könyv letöltéséhez így lettem

így lettem kihívás fix könyvek olvasós

Nia 2019. március 11., 16:37

 

Elolvasandó könyvek száma 1
Elkezdődött 2019. március 11., 12:16
Jelentkezés vége 2019. szeptember 30., 00:00
Véget ér 2019. szeptember 30., 00:00

 

Olvassuk el együtt Michelle Obama önéletrajzi könyvét.

A teljesítéshez:
— katt a 'részt veszek' gombra,
— olvasd el a könyvet a kihívás tartama alatt (bármilyen nyelven, Újraolvasás is lehet, de pontos olvasási linket kérek),
— csillagozd a könyvet és írj pár mondatos szöveges értékelést (akár itt kommentben is elfogadom, nem muszáj adatlapján írni),
— hozzászólásban hozd az 'én és a könyv'-linket.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

 • Удалить все
 • Отключить

Michelle Obama így lettem – Könyv trailer

Хотите сохраните это видео?

 • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтоáы сооáщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

AZ EGYESüLT áLLAMOK EGYKORI FIRST LADYJéNEK SZEMéLYES HANGÚ, áTüTŐ EREJŰ éS INSPIRáLó öNéLETRAJZA

Michelle Robinson gyermekkorát Chicago déli részén töltötte. A család tetőtéri lakásában egy szobában lakott bátyjával, Craiggel, akivel gyakran fogócskázott kint a parkban. Szüleinek, Fraser és Marian Robinsonnak köszönheti szókimondását, bátorságát. Innen az élet távolabb repítette: a Princeton nagyelőadóitól, ahol először tapasztalta meg, milyen érzés egyedüli feketének lenni egy teremben, a csupa üveg irodaházig, ahová elszánt és lelkes társasági szakjogászként került. Itt toppant be irodájába egy nyári reggelen egy joghallgató, Barack Obama, és borította fel szépen felépített terveit.
Michelle Obama most először mesél házasságuk első éveiről, arról, miként próbált egyensÚlyt teremteni a munkája és a családi élet között, miközben férje politikai karrierje gyorsan ívelt felfelé. Beavat az elnökválasztáson való indulásról szóló vitáik részleteibe, és ír arról is, hogyan élte meg a népszerűség terhét és a kritikákat a kampány során. A bájjal, humorral és szokatlan őszinteséggel elmesélt történetekben igen érzékletesen számol be a színfalak mögött zajló eseményekről, amelyeknek a családja a történelem rivaldafényébe kerülve lett részese. Hasonlóan élvezetesen ír a Fehér Házban eltöltött nyolc meghatározó évről, amelyek során megismerte az országot, és az ország is megismerte őt.

Az így lettem hol szerény iowai konyhákba, hol a Buckingham-palota báltermeibe kalauzol minket. Megtapasztaljuk a mérhetetlen szomorÚság, az elképesztő szívósság és bámulatos kitartás pillanatait is. Egészen közelről láthatjuk, mi zajlik e páratlan, Úttörő történelmi személyiség lelkében, miközben azért küzd, hogy hitelesen éljen, hogy saját erejét és hangját magasabb eszmék szolgálatába állítsa. Őszintén és bátran megosztott történetei arra ösztönöznek, hogy feltegyük magunknak is a kérdést: kik vagyunk és kivé akarunk válni.

Michelle Robinson Obama, aki 2009 és 2017 között az Amerikai Egyesült államok first ladyje volt, a Princetoni Egyetemen és a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierjét a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte jogászként. Itt találkozott későbbi férjével, Barack Obamával. Dolgozott a chicagói polgármesteri hivatalban, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem Orvostudományi Központjában. Ő alapította a fiatalokat a közszolgálati életpályára felkészítő Public Allies chicagói szervezetét.
Az Obama házaspár Washington D. C.-ben él, két lányuk van, Malia és Sasha.

„Sok minden van, amit még mindig nem tudok Amerikáról, az életről, sem arról, hogy mit hozhat a jövő. De magamat ismerem. édesapám, Fraser arra nevelt, hogy keményen dolgozzam, sokat nevessek és álljam a szavam. édesanyám, Marian megmutatta, hogyan gondolkodjam önállóan és hallassam a hangom. Ők ketten, a mi kis zsÚfolt lakásunkban Chicago South Side-ján segítettek meglátni a történetünk, az én történetem értékét országunk szövevényesebb történetén belül. Még akkor is, ha az nem szép vagy tökéletes. Még akkor is, ha sokkal valóságosabb, mint szeretnénk. életünk története a részünkké válik, mindig velünk marad. én így lettem azzá, aki vagyok.”

ágy lettem

Michelle Obama

Az Egyesált államok egykori first ladyjánek szemályes, átátá erejá ás inspirálá ánáletrajza

Michelle Obama, jelentás ágyekkel fámjelzett ás eredmányes eddigi álete során korunk egyik ikonikus ás lenyágázá alakjává vált. Az Amerikai Egyesált államok elsá afroamerikai first ladyjánek nagy szerepe volt abban, hogy a Fehár Házban soha nem látott nyitottság ás elfogadá kázeg alakuljon ki.

Ráadásul a nák eráteljes támogatájává vált szerte a világon. A családok egászságesebb ás aktávabb áletánek szászálájakánt hatalmas változásokat kászánhetánk neki. A fárje mellett állt, mikázben Barack Obama az ország tártánetánek náhány leggyátrelmesebb pillanatában helytállt elnákkánt. Kázben megtanátott nekánk egy-kát tánclápást, nagyot alakátott a Carpool Karaokában, ás kát lányát a kányártelen rivaldafány ellenáre jázan szemlálettel nevelte.

Mályrál jává vallomásokban ás magukkal ragadá tártánetekben bávelkedá ánáletrajzi kányváben Michelle Obama bepillantást enged álete kulcsfontosságá pillanataiba – a Chicago dáli rászán táltátt gyerekkorátál vezetái pozáciába kerálásáig. Beszámol tábbek kázátt arrál is, hogyan sikerált egyensályt teremtenie karrierje ás az anyaszerep kázátt, ás hogy milyen volt az álete a Fehár Házban. Kámáletlen ászintesággel ás szellemes áleslátással ár az álet minden teráletán megált gyázelmeirál ás kudarcairál, egász tártánetát elánk tárja – saját szavaival ás saját szemszágábál. A Becoming lapjain szeretetteljes, bálcs, de kendázetlen szákimondásának kászánhetáen egy mályen árzá, kiválá teljesátmányeivel a várakozásokat folyton felálmálá ná tártánete bontakozik ki eláttánk, aki ápp ezárt másokat is arra ásztánáz majd, hogy azzá váljanak, akivá szeretnánek.

A szerzárál:
Michelle Robinson Obama, 2009 ás 2017 kázátt az Amerikai Egyesált államok first ladyje a Princetoni Egytemen ás a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierját a chicagái Sidley & Austin ágyvádi irodánál kezdte junior munkatárskánt. Itt találkozott kásábbi fárjável, Barack Obamával. Kásább a chicagái polgármester irodájában, a Chicagái Egyetemen ás a Chicagái Egyetem Orvostudományi Kázpontjában dolgozott. Mrs. Obama alapátotta a fiatalokat a kázszolgálati karrierre felkászátá Public Allies chicagái szervezetát.

Az Obama házaspár Washington D. C.-ben ál. Kát lányuk van, Malia ás Sasha.

így lettem

AZ EGYESüLT áLLAMOK EGYKORI FIRST LADYJéNEK SZEMéLYES HANGÚ, áTüTŐ EREJŰ éS INSPIRáLó öNéLETRAJZA

Michelle Robinson gyermekkorát Chicago déli részén töltötte. A család tetőtéri lakásában egy szobában lakott bátyjával, Craiggel, akivel gyakran fogócskázott kint a parkban. Szüleinek, Fraser és Marian Robinsonnak köszönheti szókimondását, bátorságát. Innen az élet távolabb repítette: a Princeton nagyelőadóitól, ahol először tapasztalta meg, milyen érzés egyedüli feketének lenni egy teremben, a csupa üveg irodaházig, ahová elszánt és lelkes társasági szakjogászként került. Itt toppant be irodájába egy nyári reggelen egy joghallgató, Barack Obama, és borította fel szépen felépített terveit.
Michelle Obama most először mesél házasságuk első éveiről, arról, miként próbált egyensÚlyt teremteni a munkája és a családi élet között, miközben férje politikai karrierje gyorsan ívelt felfelé. Beavat az elnökválasztáson való indulásról szóló vitáik részleteibe, és ír arról is, hogyan élte meg a népszerűség terhét és a kritikákat a kampány során. A bájjal, humorral és szokatlan őszinteséggel elmesélt történetekben igen érzékletesen számol be a színfalak mögött zajló eseményekről, amelyeknek a családja a történelem rivaldafényébe kerülve lett részese. Hasonlóan élvezetesen ír a Fehér Házban eltöltött nyolc meghatározó évről, amelyek során megismerte az országot, és az ország is megismerte őt.

Az így lettem hol szerény iowai konyhákba, hol a Buckingham-palota báltermeibe kalauzol minket. Megtapasztaljuk a mérhetetlen szomorÚság, az elképesztő szívósság és bámulatos kitartás pillanatait is. Egészen közelről láthatjuk, mi zajlik e páratlan, Úttörő történelmi személyiség lelkében, miközben azért küzd, hogy hitelesen éljen, hogy saját erejét és hangját magasabb eszmék szolgálatába állítsa. Őszintén és bátran megosztott történetei arra ösztönöznek, hogy feltegyük magunknak is a kérdést: kik vagyunk és kivé akarunk válni.

trailere:

Michelle Robinson Obama, aki 2009 és 2017 között az Amerikai Egyesült államok first ladyje volt, a Princetoni Egyetemen és a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierjét a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte jogászként. Itt találkozott későbbi férjével, Barack Obamával. Dolgozott a chicagói polgármesteri hivatalban, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem Orvostudományi Központjában. Ő alapította a fiatalokat a közszolgálati életpályára felkészítő Public Allies chicagói szervezetét.
Az Obama házaspár Washington D. C.-ben él, két lányuk van, Malia és Sasha.

„Sok minden van, amit még mindig nem tudok Amerikáról, az életről, sem arról, hogy mit hozhat a jövő. De magamat ismerem. édesapám, Fraser arra nevelt, hogy keményen dolgozzam, sokat nevessek és álljam a szavam. édesanyám, Marian megmutatta, hogyan gondolkodjam önállóan és hallassam a hangom. Ők ketten, a mi kis zsÚfolt lakásunkban Chicago South Side-ján segítettek meglátni a történetünk, az én történetem értékét országunk szövevényesebb történetén belül. Még akkor is, ha az nem szép vagy tökéletes. Még akkor is, ha sokkal valóságosabb, mint szeretnénk. életünk története a részünkké válik, mindig velünk marad. én így lettem azzá, aki vagyok.”

A szerzőről

Így lettem

Michelle Obama

Michelle Robinson Obama, aki 2009 és 2017 között az Amerikai Egyesült államok first ladyje volt, a Princetoni Egyetemen és a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierjét a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte jogászként. Itt találkozott későbbi férjével, Barack Obamával. Dolgozott a chicagói polgármesteri hivatalban, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem Orvostudományi Központjában. Ő alapította a fiatalokat a közszolgálati életpályára felkészítő Public Allies chicagói szervezetét.
Az Obama házaspár Washington D. C.-ben él, két lányuk van, Malia és Sasha.

így lettem

Michelle Obama

így lettem leírása

Az Egyesült államok egykori first ladyjének személyes, átütő erejű és inspiráló önéletrajza

Michelle Obama, jelentős ügyekkel fémjelzett és eredményes eddigi élete során korunk egyik ikonikus és lenyűgöző alakjává vált. Az Amerikai Egyesült államok első afroamerikai first ladyjének nagy szerepe volt abban, hogy a Fehér Házban soha nem látott nyitottság és elfogadó közeg alakuljon ki.

Ráadásul a nők erőteljes támogatójává vált szerte a világon. A családok egészségesebb és aktívabb életének szószólójaként hatalmas változásokat köszönhetünk neki. A férje mellett állt, miközben Barack Obama az ország történetének néhány leggyötrelmesebb pillanatában helytállt elnökként. Közben megtanított nekünk egy-két tánclépést, nagyot alakított a Carpool Karaokéban, és két lányát a könyörtelen rivaldafény ellenére józan szemlélettel nevelte.

Mélyről jövő vallomásokban és magukkal ragadó történetekben bővelkedő önéletrajzi könyvében Michelle Obama bepillantást enged élete kulcsfontosságÚ pillanataiba — a Chicago déli részén töltött gyerekkorától vezetői pozícióba kerüléséig. Beszámol többek között arról is, hogyan sikerült egyensÚlyt teremtenie karrierje és az anyaszerep között, és hogy milyen volt az élete a Fehér Házban. Kíméletlen őszinteséggel és szellemes éleslátással ír az élet minden területén megélt győzelmeiről és kudarcairól, egész történetét elénk tárja — saját szavaival és saját szemszögéből. A Becoming lapjain szeretetteljes, bölcs, de kendőzetlen szókimondásának köszönhetően egy mélyen érző, kiváló teljesítményeivel a várakozásokat folyton felülmÚló nő története bontakozik ki előttünk, aki épp ezért másokat is arra ösztönöz majd, hogy azzá váljanak, akivé szeretnének.

A szerzőről:
Michelle Robinson Obama, 2009 és 2017 között az Amerikai Egyesült államok first ladyje a Princetoni Egytemen és a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierjét a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte junior munkatársként. Itt találkozott későbbi férjével, Barack Obamával. Később a chicagói polgármester irodájában, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem Orvostudományi Központjában dolgozott. Mrs. Obama alapította a fiatalokat a közszolgálati karrierre felkészítő Public Allies chicagói szervezetét.

Az Obama házaspár Washington D. C.-ben él. Két lányuk van, Malia és Sasha.

így lettem kihívás fix könyvek olvasós

Nia 2019. március 11., 16:37

 

Elolvasandó könyvek száma 1
Elkezdődött 2019. március 11., 12:16
Jelentkezés vége 2019. szeptember 30., 00:00
Véget ér 2019. szeptember 30., 00:00

 

Olvassuk el együtt Michelle Obama önéletrajzi könyvét.

A teljesítéshez:
— katt a 'részt veszek' gombra,
— olvasd el a könyvet a kihívás tartama alatt (bármilyen nyelven, Újraolvasás is lehet, de pontos olvasási linket kérek),
— csillagozd a könyvet és írj pár mondatos szöveges értékelést (akár itt kommentben is elfogadom, nem muszáj adatlapján írni),
— hozzászólásban hozd az 'én és a könyv'-linket.

így lettem (2018)

Kiemelt ajánlataink

Helymeghatározás

További kiindulási lehetőségek

Kiemelt ajánlataink így lettem (2018) termékre Mi alapján válogatunk?

Kiemelt ajánlataink

Michelle Obama – így lettem (Új példány)

Ez a bolt elnyerte a(z) II. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Michelle Obama: így lettem

Michelle Obama: így lettem

Ez a bolt elnyerte a(z) III. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Mi alapján válogatunk?

Hogy választjuk ki az ajánlatokat?

Az árukereső célja megkönnyíteni a vásárlást és tanácsot adni a megfelelő bolt kiválasztásában. Nem mindig a legolcsóbb ajánlat a legjobb, az ár mellett kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi szempontokat is, a vásárlók elégedettségét, ezért előre soroltunk önnek 3 ajánlatot az alábbi szempontok szerint:

 

 • konkrét vásárlások és látogatói vélemények alapján a termék forgalmazója rendelkezik-e a Megbízható Bolt emblémák valamelyikével
 • a forgalmazó átlagos értékelése
 • a forgalmazott ajánlat árának viszonya a többi ajánlat árához

 

A fenti szempontok és a forgalmazók által opcionálisan megadható kiemelési ár figyelembe vételével alakul ki a boltok megjelenési sorrendje.

További ajánlataink így lettem (2018) termékre

További ajánlataink

Michelle Obama: így lettem

így lettem – Michelle Obama

OBAMA, MICHELLA – íGY LETTEM

így lettem

Ez a bolt elnyerte a(z) I. helyet az Ország Boltja 2018 Minőségi díjakért induló versenyen a(z) Webpláza termékkategóriában.

A Minőségi Díj a vásárlók díja, az ő tapasztalataik és értékeléseik alapján nyerte el a bolt a 2018 Legjobb Minőségű Bolt díjat. A szavazásban csak vásárlók vehettek részt, akik a megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelhették a bolt szolgáltatásait, a rendelés és kézbesítés menetét." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Michelle Obama – így lettem

Így lettem

Több száz őrült ár, csak vasárnapig! Akár -30%! Nézz be!

Michelle Obama: így lettem /KöNYV/

így lettem

így lettem

Ez a bolt elnyerte a(z) I. helyet az Ország Boltja 2018 Népszerűségi díjaiért induló versenyen a(z) Szórakozás és kikapcsolódás termékkategóriában.

A Népszerűségi díj az internetes felhasználók díja, az ő szavazataik alapján nyerte el a bolt 2018-ben a kategóriájának járó legnépszerűbb boltja címet." data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-container="body" />

Paraméterek, termékleírás – így lettem (2018)

író MICHELLA OBAMA, Michelle Obama
Címkék életrajzok, Hírességek, Irodalom
Nyelv magyar

Vélemények – így lettem (2018)

író MICHELLA OBAMA, Michelle Obama
Címkék életrajzok, Hírességek, Irodalom
Nyelv magyar

Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az árukereső nem felel.

így lettem YouTuber – Minecraft – Videósok

Leírás

Kíváncsi vagy rá, hogyan lesz valakiből országosan ismert youtuber? Hogyan készíti videóit, és hogyan jutott el idáig? Ha igen, akkor nyisd ki ezt a könyvet, és tudj meg minden titkot, részletet!

Anett és Ancsa
151 915 feliratkozó • 41 778 244 megtekintés • Csatlakozott: 2013. jÚn. 29. A magyar YouTube egyik legfiatalabb párosa heti 3-4 videóval is készül a nézőknek, melyek közt főleg könnyedebb hangvételű vlogok és változatos játékmenet-videók találhatóak.

BeniiPowa
115 328 feliratkozó • 8 971 079 megtekintés • Csatlakozott: 2012. ápr. 19. Benié a 2016-os év egyik legdinamikusabban fejlődő csatornája. Hétről hétre Újabb tízezrek csatlakoznak a rajongótáborához, nézőit főleg élő adásokkal és vicces vlogokkal szórakoztatja.

luckeY
401 378 feliratkozó • 95 711 043 megtekintés • Csatlakozott: 2012. márc. 24. Bár Minecraft-videóival futott be, luckeY ma már számtalan különböző játékkal foglalkozik, de oktatóvideók, kihívások és hardvertesztek is vannak a repertoárjában.

Sirius
244 702 feliratkozó • 51 869 205 megtekintés • Csatlakozott: 2009. jan. 31. Sirius a hazai Minecraft-videózás Úttörője, oktatóvideóin gyakorlatilag egy generáció nőtt fel, és sajátította el a kreatív építkezős játék legapróbb fortélyait.

Michelle Obama: így lettem

Nagyon szeretek elmélyülni egy igazán jó önéletrajzi könyvben. Ez kiváló választásnak bizonyult ebben a kategóriában. Annak ellenére, hogy tartamilag nem egy könnyen emészthető és olvasható könyv, mégis nagyon izgalmas és érdekes végig kísérni Amerika első fekete bőrű First Lady-jének az életÚtját.

Szerintem az egész Obama család sok ember számára egy példakép, hiszen cselekedeteikkel és megjelenésükkel történelmet írtak. Ez egy hiteles, őszinte és érzelmekkel telített önéletrajz, ami azon tÚl hogy inspirál és tanít, motivál és aktív cselekvésre hívja fel a figyelmet.

Világszerte ismert Michelle Obama, mégis a legtöbbet elnök férjéről tudunk. Ebben a könyvben Michelle is kiáll a rivaldafénybe és nyíltan beszél arról az életÚtról amit ő bejárt. Egyáltalán nem hétköznapi vagy megszokott ez az Út, tele van rengeteg munkával, küzdelemmel és kitartással.

Michelle Obama életét mutatja be, egyes szám első személyében, kezdve Michelle gyerekkorával egészen az Új elnök választásig. Csodálatos és elbűvölő ilyen közelről megismerni egy ikon személyiség életét, tele titkokkal, vágyakkal, örömökkel és bánatokkal. Csodálatos és elbűvölő az, amit egy ilyen nő véghez tudott vinni. Egyszerű és átlagos amerikai családból származik, ahol szüleitől folyamatos támogatást és szeretet kapott. Ugyanakkor már gyerekként is megtanult kiállni önmagárt, küzdeni és harcolni igazságáért. Családjáról csodálatosan beszél, ebből is látszik, hogy a család és a családi értékek, mint a hűség, szeret, bizalom, már gyerekkorában is fontos szerepet töltöttek be életében.

TÚl a sok személyen adaton és történelmi információn, számomra az volt a legmegnyerőbb ebben a könyvben, ahogyan Michelle egyfajta önismereti és önfejlesztési Útnak mutatja be azokat az éveket, amelyeket elnök feleségként élt meg. Nagyon sokat ír Barack Obama küzdelmeiről és harcairól is, de a hangsÚly most rajta van. Michelle Obama könyvében és életében is bebizonyította azt, hogy kitartással, odaadó munkával és ambícióval messze el lehet jutni. Nőként, anyaként, feleségként remekül teljesített. Mindig is a családja és a gyerekei voltak számára a legfontosabbak, de sosem feledkezett meg női mivoltáról és küzdött azért, hogy a családot és a munkáját egyensÚlyban tudja tartani. értelmisége, műveltsége és embersége olyan nyomott hagyott a történelemben, ami sokakra számára példakép lehet. Két gyereket nevelt fel, férjét mindenben támogatta, még akkor is ha ez sokszor a család kárára vagy hátrányára ment.

Michellenek sikerült önmagát és a gyerekei szükségleteit sok esetben háttérbe helyezni, csak azért, hogy valami sokkal magasztosabb és nemesebb létre tudjon jönni. Férjével hűségesen és odaadóan szolgálták országukat és rengeteg dolgot megreformáltak.

Michelle Obama sok fiatal lánynak, nőnek, feleségnek nyÚjtott segítséget és inspirálta őket egy szebb és jobb jövő kialakításában.

Nem csak azzal írt történelmet, hogy Amerika első fekete bőrű First Lady-je lett, hanem azzal, ahogyan szolgálta az országot és közben sosem feledkezett meg családjáról. Igazi tÚlélő és harcos, aki bár sokszor kételkedett, mégis tovább harcolt. Őszintén beszél házasságának éveiről, a család és a munka közötti egyensÚly teremtés nehézségeiről, valamint férje politikai karrierjének megannyi buktatójáról. Egészen részletesen és közelről ismerjük meg egy politikai kampány lezajlását, valamint a hirtelen jött népszerűség terheit és magányosságát. Sok olyan információt oszt meg Michelle, ami a közönség számára mindeddig ismeretlen volt, mindezt azonban kellő könnyedséggel, humorral és őszinteséggel teszi.

a világ megannyi kiemelkedő tájára elkalauzol, a hangsÚly azonban mindig az elnök feleségen van. Az ő érzelmi világába látunk bele, lelki világának egy teljesen őszinte és hiteles változatát tárja az olvasó elé.

A könyvben leírt bátor és őszinte történetek, a kitartásra és a cselekvésre ösztönöznek. Michelle Obama könyve inspiráló és motiváló.

Kedvenc idézetem a könyvből:

…milyen sokan éljük végig az életünket rejtve maradt történetekkel, szégyelljük vagy félünk, hogy a teljes igazság nem felel meg az elfogadott eszményeknek.

így lettem (Michelle Obama)

Paraméterek

Kiadó HVG Könyvek
Oldalak száma 400
ISBN 9789633045725
Nyelv MAGYAR
Kiadás éve 2018

így lettem (Michelle Obama)

Szerző: Michelle Obama Elérhetőség: Megjelenés előtt CsomagPontra szállítás: 890 Ft átlagos értékelés: Nem értékelt Várható szállítás: 2019. október 08.

fülszövege, rövid kedvcsináló, ismertető leírás. ">Bővebb leírás, tartalom

Az Egyesült államok egykori first ladyjének személyes, átütő erejű és inspiráló önéletrajza

Michelle Obama, jelentős ügyekkel fémjelzett és eredményes eddigi élete során korunk egyik ikonikus és lenyűgöző alakjává vált. Az Amerikai Egyesült államok első afroamerikai first ladyjének nagy szerepe volt abban, hogy a Fehér Házban soha nem látott nyitottság és elfogadó közeg alakuljon ki.

Ráadásul a nők erőteljes támogatójává vált szerte a világon. A családok egészségesebb és aktívabb életének szószólójaként hatalmas változásokat köszönhetünk neki. A férje mellett állt, miközben Barack Obama az ország történetének néhány leggyötrelmesebb pillanatában helytállt elnökként. Közben megtanított nekünk egy-két tánclépést, nagyot alakított a Carpool Karaokéban, és két lányát a könyörtelen rivaldafény ellenére józan szemlélettel nevelte.

Mélyről jövő vallomásokban és magukkal ragadó történetekben bővelkedő önéletrajzi könyvében Michelle Obama bepillantást enged élete kulcsfontosságÚ pillanataiba – a Chicago déli részén töltött gyerekkorától vezetői pozícióba kerüléséig. Beszámol többek között arról is, hogyan sikerült egyensÚlyt teremtenie karrierje és az anyaszerep között, és hogy milyen volt az élete a Fehér Házban. Kíméletlen őszinteséggel és szellemes éleslátással ír az élet minden területén megélt győzelmeiről és kudarcairól, egész történetét elénk tárja – saját szavaival és saját szemszögéből. A Becoming lapjain szeretetteljes, bölcs, de kendőzetlen szókimondásának köszönhetően egy mélyen érző, kiváló teljesítményeivel a várakozásokat folyton felülmÚló nő története bontakozik ki előttünk, aki épp ezért másokat is arra ösztönöz majd, hogy azzá váljanak, akivé szeretnének.

Michelle Robinson Obama, 2009 és 2017 között az Amerikai Egyesült államok first ladyje a Princetoni Egytemen és a Harvard Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát. Karrierjét a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte junior munkatársként. Itt találkozott későbbi férjével, Barack Obamával. Később a chicagói polgármester irodájában, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem Orvostudományi Központjában dolgozott. Mrs. Obama alapította a fiatalokat a közszolgálati karrierre felkészítő Public Allies chicagói szervezetét.

Az Obama házaspár Washington D. C.-ben él. Két lányuk van, Malia és Sasha.

Leave a Reply