A szabadság felszámolása : letöltés pdf epub mobi, áttekintések, összefoglaló

A szabadság felszámolása

A szabadság felszámolása letöltés egy könyvet pdf, epub, mobi

A könyv részletei A szabadság felszámolása

  • A könyv címe: A szabadság felszámolása
  • Oldalszám: 331
  • A könyv megjelenésének dátuma: 2019-09-10 16:27:02
  • Elérhető fájlok: A szabadság felszámolása.pdf, A szabadság felszámolása.epub, A szabadság felszámolása.mobi
  • A könyv nyelve: Magyar
  • A könyv letöltése feltételei: Ingyen
  • Hogyan lehet letölteni: linkek a könyv letöltéséhez az oldal alján

Letöltés A szabadság felszámolása egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi. Ez a könyv általában kb 2128 Ft. Itt letölthető könyv ingyen pdf, epub és mobi. A következő linkek segítségével töltse le a A szabadság felszámolása egy könyvet formátumban pdf, epub o mobi.

A szabadság felszámolása pdf, epub, mobi – az egyik legjobb magyar könyv. Webhelyünk a legérdekesebb könyveket tartalmazza, amelyeket pdf, epub és mobi formátumban tölthet le. A fenti webhelyek listáját megtalálja, hogy többet megtudjon a könyvről A szabadság felszámolása.

Links a könyv letöltéséhez A szabadság felszámolása

A ​szabadság felszámolása 94% 21 csillagozás

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és törvényi hátterükre. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, értékrendünket, továbbá azt is, hogy a jövő milyen igényeket támaszt tradícióink megújítására.
felfrissíti az életvitelünkre vonatkozó, aktuálisan érvényes tudásunkat – szerzője előrelépést és kiutat kínál a jelenlegi világpolitikai helyzetből, és számol a lehetséges dilemmákkal. Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.

Enciklopédia 4

Kedvencelte 7

Most olvassa 10

Várólistára tette 47

Kívánságlistára tette 59

Kölcsönkérné 3

Kiemelt értékelések

Timothy Snyder: A szabadság felszámolása 94%

Frei Tamás összes hagymáza, meg Dan Brown Vatikán-fantáziái csak könnyed kávéházi bájcsevejek ahhoz képest, amiről ez szól. A baj csak az, hogy ennek a könyvnek nagy valószínűséggel igaza van. Snyder áttekinti a XXI. század egyre forróbb háborúját az orosz autoriter modell és a nyugat között, Putyin ukrajnai beavatkozásától kezdve egészen az amerikai választás manipulálásáig, ami Trump elnökségében csúcsosodott ki – ez utóbbi akkora győzelem Oroszország szempontjából, hogy tényleg csak Berlin 1945-ös elfoglalásához mérhető. Mindez egy átgondolt taktika orosz részről, amit a stratégiai relativizmus fogalmával ragadhatunk meg. Amikor ugyanis egy vezető érzékeli, hogy saját államát nem tudja versenyképessé tenni, tehet ehelyett valami mást: a nála sikeresebb államokban zavart támasztva, paranoiát keltve és tekintélyelvű (szélsőjobboldali) pártokat támogatva lehúzhatja őket a maga szintjére, ezzel megmutatva, hogy ha nekünk nem is jó, de máshol se jobb, következésképpen saját kleptokráciánk életképesebb, mint az ósdi, kaotikus liberális demokrácia*. És ezzel a taktikával bizony be is lehet betonozni egy egyszemélyi vezetőt, mert alapvető emberi tulajdonság, hogy addig elvan a polgár bármilyen tolvajjal a miniszterelnöki bársonyfotelben, amíg ez a tolvaj el tudja hitetni vele, hogy másnak még sokkal rosszabb dolga van, mint neki.

Ennek a folyamatnak a szabatos és alaposan alátámasztott leírásával, az orosz elképzelések ideológiai gyökereinek ábrázolásával (amely gyökerek leginkább a „fasizmus” szóval írhatóak körül), illetve számos újszerű definíció (pl: skizofasizmus**, szadopopulista***) bevezetésével Snyder önmagában olyan könyvet tenne le az asztalra, ami nélkülözhetetlen lenne a XXI. század megértéséhez. De ő többet tesz. Ezt az egész történelmi, politikai, filozófiai fejtegetést egyetlen fogalmi keretbe helyezi a szükségszerűség és az örökkévalóság politikájának elméletével. Ebben a kontextusban mindkét fogalom eltérés a történelmi tényszerűségtől: előbbi például azzal, hogy úgy véli, a szebb jövő szükségszerűen be fog következni, következésképpen minden ennek ellentmondó bizonyíték csak időleges, és kvázi magától, konkrét szakpolitikai intézkedés nélkül is megszűnik előbb-utóbb. (Efféle elmélet volt a forradalmi marxizmus, vagy épp a Fukuyama nyomán „történelem végének” nevezett gondolatsor.) Csakhogy ez a balhit oda vezetett, hogy a választók úgy érezték, az ő problémáikkal nem foglalkozik senki, mindenki csak türelemre inti őket („maaaajd jó lesz, csak ki kell várni”) – közben meg látni azt látják, hogy nő az egyenlőtlenség, romlik az egészségügy színvonala, és esik szét az infrastruktúra. És ezek az állampolgárok (jellemzően a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak) nyitottak voltak arra, amit a politikusok új nemzedéke, az örökkévalóság politikusai kínáltak nekik megvételre. Az örökkévalóság politikusai ugyanis nem hivatkoztak a szebb jövőre, ők a jövőt inkább állandó veszélyforrásként láttatták, olyasvalamiként, amitől csak az erőskezű vezető tud megvédeni minket****. Az ő retorikájukban nincs helye a valódi problémáknak – ha valaki az egyenlőségről vagy az egészségügyről kérdezne, rögtön másról kezdenek hadoválni –, mi több, a valódi problémák csak olyan dolgok, amelyeket felhozni tulajdonképpen hazaárulás, hisz eltereli a figyelmet a (hamis, általuk konstruált) legfőbb és jövőbeni problémáról. És ez az a pont, ahol a konstruált valóság diadalt arat a valódi valóságon, a választónak pedig nem marad más dolga, mint rituális (mert torzított) választásokon megerősíteni vezetőit abban, hogy továbbra is tőlük várja a megoldást. Amit pedig ezért cserébe kap, az nem a szebb jövő, hanem a dicső múlt: az, hogy egy olyan nemzet tagja lehet, aki az örökkévalóságtól fogva ártatlan, pedig az egész rajta kívüli világ az ő meggyalázására törekszik.

Azt állítom, hogy Fukuyama és Huntington művei óta nem született olyan geopolitikai konklúzió, ami erőteljesebb és alapvetőbb magyarázatot adna a világ dolgaira, mint Snyder műve. (És bizony: ez – ha volt ilyen célja Snydernek, ha nem – korrigálja is azok hiányosságait, tévedéseit.) Klasszikus szöveg – ezt ki merem jelenteni már most –, ami egészen elképesztő érzelmi bevonódást okoz az olvasóban. Következésképpen gyenge idegzetűek inkább apróbb kortyokban fogyasszák – de fogyasszák ők is, mert cudarabb lesz, ha váratlanul érik őket a dolgok. Olyan mellette a többi hasonló tárgyú könyv zöme, mint pincsikutya a dán dog mellett. Karcsú szó rá a „zseniális”.

* Nyilván csak nagy országok tudnak igazán zavart kelteni náluk sikeresebb rendszerekben, de azért a piszlicsáré államok vezetői is képesek lebutított formában alkalmazni ezt a módszert. Elég ehhez saját médiánkban azt szajkózni, hogy Bécsben, Kölnben, Londonban (stb) úton-útfélen nőket erőszakolnak a bevándorlók, meg minden tele van no go zónákkal – szegény nyugdíjas mamó úgysem megy el oda, hogy ellenőrizze. Csak imádkozik Jézuskához, hogy a mi fess miniszterelnökünket nehogy valami baj érje, mert különben mi is iszlám kalifátus leszünk. (Az már nagyobb baj, hogy a fenn említett mamó inkább hisz a médiának, mint a saját unokájának, aki Bécsből, Kölnből, Londonból hazatérve egészen más képet közvetít neki. És a fenn említett mamó igazán elgondolkodhatna, hogy miért van ez így.)
** „Ez a fasizmus új válfaja, amelyet nevezhetnénk skizofasizmusnak: valódi fasiszták az ellenfeleiket nevezik fasisztának, a holokausztért a zsidókat okolják, és a második világháborút érvnek tekintik a még több erőszak mellett.” (192. oldal)
*** „Trumpot sokan populistának nevezik. Egy populista azonban olyasvalaki, aki szakpolitikai intézkedéseket javasol a tömegek lehetőségeinek bővítésére, nem az, aki a gazdasági elitnek kedvez. Trump valami más: szadopopulista, akinek az intézkedései arra irányulnak, hogy saját választói legsérülékenyebb tagjainak ártson.” (356. oldal)
**** Vessünk egy pillantást például (ha nincs még hányingerünk tőle) az úton-útfélen hemzsegő kormányplakátokra. Mit látunk rajtuk? Hogy támogassuk OV programját. Ebben máris tetten érhetjük a vezérkultusz megnyilvánulását, hisz nem a kormány, nem a párt programját kell támogatnunk, hanem egyetlen személyét, egyetlen erőskezű vezérét, aki bölcs, egymaga mindent tud és mindig igaza van, hovatovább szakpolitikusokra sincs szüksége. (Ahogy tényekre sem.) Maga a program pedig micsoda? Hogy állítsuk meg a bevándorlást. Ennyi. Egyetlen jövőbeli, ellenőrizhetetlen katasztrófa fenyegetése. De hogy mi lenne, ha ez a veszély egyszerűen elmúlna, mit csinálna akkor a kormány (illetve maga OV), arról egy büdös szót se ejtenek. Nem véletlenül: mert ez a veszély örökké fog tartani. Ha pedig elmúlik, hát tesznek róla, hogy ne tudjunk az elmúlásáról. Mert ez a veszély az egyetlen, ami legitimálja egy korrupt rezsim létezését.

Timothy Snyder: A szabadság felszámolása 94%

Fókuszban az orosz (állami) oligarchia és világot alakító, újabb tévútra irányító tevékenysége a 2010-es években. Konteónak hangzik, igaz? Pedig Snyder tényeket sorakoztat fel, a valóság figyelembe vételével kéri számon az orosz fikciós politikát. A másik fél viszont szereti figyelmen kívül hagyni a valóságot. Nehéz ügy.
A szerző kronologikusan göngyölíti fel az eseményeket. Először is egy működő oroszországi demokrácia reményét tették illóvá és önmaguk hatalmát folytonossá az emberek fejében, aztán az EU-val mentek szemben, az ukrán konfliktus részletekbe menő történetét kapjuk, eddigi csúcspontként pedig gyakorlatilag saját jelöltjüket protezsálták sikeresen az USA elnöki székébe (Trump felemelkedését szintén részletekbe menően olvashatjuk). Mindezek előtt Snyder gyorstalpalót tart az orosz politikai vezetés eszmei gyökereiből. Putyinék a 2000-es években egy Ivan Iljin nevű, a 20. század első felében tevékenykedő fasiszta ideológus tanait kezdték nyíltan magukévá tenni. Ezek között olyan lózungok szerepelnek, minthogy Oroszország az egyetlen tiszta, szeplőtelen és szűz ország, amely eredendően jó, bármit tesz, jó is marad, és állandó fenyegetettségnek van kitéve, más hatalmak be akarják mocskolni (hogy miképp, arra Putyin generációja ad ízléstelen választ: a nyugat fekete pénisszel, fekete ondójával, szegény Obama). Vagy mondjuk, hogy Oroszország kontinuus a Kijevi Russzal (kora középkori fejedelemség), természetesen a nagy Vlagyimir (Putyin) pedig reinkarnációja Vlagyimir fejedelemnek. Tehát megteremtették egy olyan Oroszország illúzióját, amilyen sosem volt, és soha nem is lehet. Hatalmuk legitimációját nacionalista ködök mellett azzal bizonyítják saját polgáraiknak, hogy elősegítik a káoszt az EU-ban, és az Egyesült Államokban, melyek, mivel képesek jóléti társadalom fenntartására, ellenségnek kell tekinteni. Snyder kifejti, mivel felnőni nem tudnak hozzájuk a rendszer korlátai miatt, ezért a cél, hogy lehúzzák magukhoz őket. Természetesen nem hallgatja el a nyugati hatalmak hibáit sem, kezdve azzal, hogy szerinte a szükségszerűség politikájával bástyázták körül magukat, miszerint a sárgolyó népeinek sorsa egy lineárisan haladó sárga kombinó, amely nem siklik ki. Hogy a bástyákon kívül történik más is, vagy hogy a kombinó esetleg leselejtezett, az csak mellékes apróság.
Provokatív, szókimondó könyv, Snyder kitámasztja lankadó szemhéjunk, és láthatjuk, hogy jutottunk a mostanában virágzó áldemokratikus rendszerekig, ezeknek az államoknak az atyját alaposan vizsgálva. Hogyan fér meg egymás mellett a kommunista múlt dicsőítése és fasiszta eszmetöredékek üdvözítése. Hogy lehet kikezdeni egy stabilnak hitt demokráciát, hogyan lehet hülyére venni a világot és összeugrasztani csoportokat primitív szexuál-politizálással, fikciós politikával, álhírekkel, a valódi sajtó negligálásával.
Nekünk a legnagyobb tanulság az lehet a kötetből, hogy ne kövessünk megint illúziókat, mint a rendszerváltáskor, most még veszélyesebb vakvágányra kerülünk, hiszen ami után nyúlnánk, csak levegőt markolhatunk. spoiler

Timothy Snyder: A szabadság felszámolása 94%

Minden nap irgalmatlan mennyiségű információ zúdul ránk, nem könnyű kisilabizálni az adathalmazból az összefüggéseket, ráadásul túlságosan könnyen befolyásolhatóak vagyunk. Aztán jön néhány nagyobb sokk, és elkezdünk gondolkodni, hogy vajon hogyan történhetett mindez? Ilyen volt mostanában a brexit népszavazás vagy Trump elnökké választása. Timothy Snyder történész ebben a remek könyvben kristálytisztán levezeti nekünk, hogy ezekben bizony az oroszok keze van. Mert miután a Szovjetunió összeomlott, Oroszországnak szembe kellett néznie azzal, hogy oda a birodalom, túl kicsi már ahhoz, hogy érdemi fenyegetést jelentsen az EU-nak és Amerikának, azonban ártani nagyon is tud neki. Főként informatikai eszközökkel (hackerkedés, internet általi befolyásolás) ugyan, de ne felejtsük el, hogy a Krímet katonai eszközökkel ragadta magához, amivel éppen elég feszültséget tud okozni a térségben. Amerikában pedig ott van Trump, akire ugyan hivatalosan nem tudták rábizonyítani, hogy az oroszoknak köszönhetően lett elnök (viszont azt sem mondták ki, hogy ártatlan), de aki végigolvassa Snyder elemzését a témáról, annak nem nagyon maradnak kétségei. Kemény könyv ez, végigkövethetjük benne Putyin és Oroszország történetét. Megismerkedhetünk Ivan Iljin filozófiájával, amely mély benyomást tett Putyinra, lényege az örökkévalóság politikája, vagyis az, hogy a szép jövő nem létezik, az egy állandó veszélyforrás, amelytől csak egy erős vezető tudja megmenteni a népet. Továbbá azt is megtudjuk, hogy a szükségszerűség politikája az az eszme, hogy nincs eszme, és ebből következik az örökkévalóság. A szerző részletesen kifejti a könyvben ennek a filozófiának a tartalmát, amely nem könnyű olvasmány, de érdemes átrágni magunkat rajta, mert ezután már megértjük, mi mozgatta Putyin tetteit attól kezdve, hogy hatalomra került, egészen napjainkig. Brutálisan elgondolkodtató könyv, amelytől kirázza a hideg az olvasót.
A teljes kritika itt olvasható:
https://smokingbarrels.blog.hu/2019/06/03/konyvkritika_…

Timothy Snyder: A szabadság felszámolása 94%

A háború: béke. A szabadság: szolgaság. A tudatlanság: erő.

Ha nem ez lenne az elnyomó autoriter társadalmakat jellemző közismert idézet az 1984-ből, akkor akár a mai önkényuralmi és populista államok jelmondata is lehetne.

Timothy Snyder a közelmúlt eseményeit helyezi mérlegre, és igen hathatósan érvel a véleménye mellett, melyeket bevallott és tényszerű adatok támasztanak alá. A 21. század második évtizedében egy olyan dolgot szabadítottunk magunkra, amelynek számtalan valóban hasznos előnye van, de rengeteg veszélyt is rejt magában. Olyan veszélyt, amellyel nem számoltunk. A közösségi média haszna kétségtelen, én magam is ennek köszönhetek egy szuper kis baráti társaságot, meg nagyon sok mindent. De a veszélyei valósak, és a gyenge pontjait könnyen kihasználhatják azok, akiknek hatalma és vagyona nem legitim. És meg is teszik.

Az új orosz retorika szerint azok a bűnök, amelyeket a szovjetek követtek el, nem léteznek, és a 20. század legnagyobb tragédiája az, hogy felbomlott a Szovjetunió. Ennek erősebb és természetesen orosz vezetésű utóda az Eurázsiai Unió, mely Lisszabontól Vlagyivosztokig tart majd. Az orosz belügy külüggyé vált, és az elmúlt években számtalan sikeres vagy kevésbé sikeres akciójuk volt bizonyíthatóan és bizonyítottan Európában. Ők kezdeményezték a skót függetlenedési népszavazást (amelyet végül nem szavaztak meg, és ezt az orosz médiában máris csalásként értékelték, egy valós választási csalásról készült videóval alátámasztva – csakhogy ezt a videót Oroszországban vették fel), ők segítették elő a Brexitet (több száz, a brexitről lamentáló és ilyen témákat megosztó twitter-fiók egy szentpétervári székhelyű twitterbotokat készítő cégé volt, az akkoriban e témában született és indított beszélgetések egyharmadát ilyen oroszországi twitterbotok kezdeményezték – később ugyanezek a botok segítették Trump kampányát is), de a francia és osztrák szélsőjobboldaliak vártnál nagyobb sikere is egy részben nekik köszönhető. Legnagyobb sikerük természetesen Trump, aki ezer szállal kötődik hozzájuk.

Választhatunk, mi melyiket szeretnénk. Azt hiszem, már választottunk is. És azt hiszem, nem jól. Kijózanító és fontos könyv, valódi történészi munka, ami kontextusba képes helyezni a jelent a múlttal, egy olyan gondolkodó gondolatai, akinek szavaira megéri figyelni. Számomra két ütős üzenete is volt: egyrészt az elmúlt években Magyarországon kormányzati szinten szóról szóra ugyanazok az intézkedések és ugyanaz a retorika köszönt vissza, ami 2010-től kezdve Putyinnak és csapatának olyan jól bevált – minden nekik nem tetsző civil szervezet külföldi ügynökként való megbélyegzése, a média feletti hatalomátvétel, szándékos hazugságok, hazug képek és videók a nyugati városokból, amelyeket egészen máshol és máskor készítettek –, csupán nálunk nem annyira végletesen és erőszakosan zajlott. Elvégre Oroszországban ma sem ritka, hogy politikai ellenfelet bebörtönöznek vagy megöletnek – ez a része jórészt elkerül minket.

A másik dolog pedig az a tény, hogy kis hazánk épp csak pár sorban van megemlítve e könyvben. Bármennyire is szeretnék ezt ma a (félre)vezetőink, Magyarország sem európai, sem világszinten nem politikai tétel. Nem befolyásolja a jövőt, pedig nem mondhatnánk, hogy a szerző nem ismeri. Timothy Snyder sokszor megfordul Bécsben és Lengyelországban is, a 20. századi közép- és kelet-európai történelem a szakterülete, és tisztában van ezzel együtt a magyar történelemmel is.

Egyetlen dolog vigasztal: valószínűleg nem lesz már sok időnk ezen lamentálni, és amikor a hatalmas erejű pusztító viharok, a hetekig tartó forróság, az aszály, az áradások megérkeznek, amikor az ivóvíz fogyóban, az élelem szintén: akkor tökmindegy lesz, milyen uralom alatt fogunk élni. Nem fogjuk végigélni mindezeket a folyamatokat, mert a természet (miattunk) olyan mértékű pusztítást fog végezni, hogy mindenféle uralom nagy eséllyel egyszerűen megszűnik. Talán már a mi életünkben. De a gyerekeinkében biztosan.

A szabadság felszámolása

A szabadság felszámolása

Timothy Snyder

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenláság vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állátások kázátt kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krázisát vizsgáljuk. Elemzá munkájában a teljesság igányável tárja fel, milyen fenyegetás nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire ás tárványi hátterákre. Ahhoz, hogy szembenázzánk ezzel a kihávással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, ártákrendánket, továbbá azt is, hogy a jává milyen igányeket támaszt tradáciáink megájátására.
A kányv felfrissáti az áletvitelánkre vonatkozá, aktuálisan árványes tudásunkat – szerzáje elárelápást ás kiutat kánál a jelenlegi világpolitikai helyzetbál, ás számol a lehetságes dilemmákkal. Snyder máve tábbet ágár, mint az ájságok szalagcámei: a jelenkori tártánelmánket feldolgozá kányvet hatalmas kutatámunka ás szemályesen kászátett interják sora elázte meg.

Timothy Snyder (1969-) Hannah Arendt-dájas szerzá, a Yale-en tanát tártánelmet. New Havenben (Connecticut) ál. Korábbi kányvei: A zsarnokságrál ás a Fekete Fáld.

A New York Times szerkesztáinek ajánlásával

A szabadság felszámolása ráviden, de rendkávál precázen dokumentálja, hogyan szilárdátotta meg hatalmát Vlagyimir Putyin Oroszországban, Oroszoroszág hogyan rohanta le Ukrajnát, ás az orosz hatalmi árdekek hogyan árványesáltek a 2016-s amerikai elnákválasztásban." – The Chicago Tribune

"Nincs kányv, amely ijesztábben ás szemláletesebben árná le a nyugati liberális demokráciák jelenlegi krázisát, mint Snyder A szabadság felszámolása cámá munkája." – Foreign Affairs

"Briliáns ás felkavará elemzás. Mindenkinek el kell olvasnia, aki árteni szeretná a jelenlegi, világmáretá politikai válságot." – Yuval Noah Harari, a Sapiens cámá kányv szerzáje

"Viszonylag kis terjedelmáhez kápest áriási teráletet álel fel: riport, eszmetártánet ás politika-filozáfiai fejtegetás, mindez egyedi ás álvezetes stálusban. . Snyder ágy sorakoztatja fel a tányeket, mint a legjobb hárszerkeszták, ás ágy boncolgatja elmáleti hátteráket, mint a legjobb filozáfusok." – The Economist

"Briliáns. . Kátságbeejtá ás ákesszálá. Snyder mesteri ás megvilágátá erejá beszámolában foglalja ássze, hogyan emelkedett fel Trump, ás ebben milyen nagy szerepe volt az orosz politikának." – Edward Lucas, The Times (London)

A szabadság felszámolása – Timothy Snyder

Szerző Timothy Snyder
Eredeti cím THE ROAD TO UNFREEDOM
Fordító L’Homme Ilona
Kiadás éve 2019
Oldalszám 430
Kötés típusa puhatáblás
Timothy Snyder
ISBN: 9786155915109
Gyártó: 21. Század Kiadó
Szerezhető hűségpontok: 4

A szabadság felszámolása – Timothy Snyder

Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.

Fülszöveg

A szabadság felszámolása – Timothy Snyder

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk.

Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és törvényi hátterükre. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, értékrendünket, továbbá azt is, hogy a jövő milyen igényeket támaszt tradícióink megújítására.

felfrissíti az életvitelünkre vonatkozó, aktuálisan érvényes tudásunkat – szerzője előrelépést és kiutat kínál a jelenlegi világpolitikai helyzetből, és számol a lehetséges dilemmákkal.

Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.

Timothy Snyder (1969–) Hannah Arendt-díjas szerző, a Yale-en tanít történelmet. New Havenben (Connecticut) él. Korábbi könyvei: A zsarnokságról és a Fekete Föld.

A New York Times szerkesztőinek ajánlásával

A szabadság felszámolása röviden, de rendkívül precízen dokumentálja, hogyan szilárdította meg hatalmát Vlagyimir Putyin Oroszországban, Oroszoroszág hogyan rohanta le Ukrajnát, és az orosz hatalmi érdekek hogyan érvényesültek a 2016-s amerikai elnökválasztásban.” —The Chicago Tribune

„Nincs könyv, amely ijesztőbben és szemléletesebben írná le a nyugati liberális demokráciák jelenlegi krízisét, mint Snyder A szabadság felszámolása című munkája.” —Foreign Affairs

„Briliáns és felkavaró elemzés. Mindenkinek el kell olvasnia, aki érteni szeretné a jelenlegi, világméretű politikai válságot.” —Yuval Noah Harari, a Sapiens című könyv szerzője

„Viszonylag kis terjedelméhez képest óriási területet ölel fel: riport, eszmetörténet és politika-filozófiai fejtegetés, mindez egyedi és élvezetes stílusban. …Snyder úgy sorakoztatja fel a tényeket, mint a legjobb hírszerkesztők, és úgy boncolgatja elméleti hátterüket, mint a legjobb filozófusok.” —The Economist

“Briliáns. …Kétségbeejtő és ékesszóló. Snyder mesteri és megvilágító erejű beszámolóban foglalja össze, hogyan emelkedett fel Trump, és ebben milyen nagy szerepe volt az orosz politikának.” —Edward Lucas, The Times (London)

A szabadság felszámolása

Timothy Snyder

21. Század Kiadó

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és.

Várható szállítás: 2-4 munkanap

Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!

A szabadság felszámolása

Tweet Megosztás Google+

Küldje el egy ismerősének!

Timothy Snyder: A szabadság felszámolása

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és.

Az ön ismerősének a neve * :

Az ön ismerősének email címe * :

Kiadvány adatlapja

Kiadó 21. Század Kiadó
Kiadás ideje 2019
Oldalszám 432
Súly (g) 390
Borító Puhatáblás
Nyelv magyar
Fordító Ilona L’Homme

Részletes leírás

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és törvényi hátterükre. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, értékrendünket, továbbá azt is, hogy a jövő milyen igényeket támaszt tradícióink megújítására.
felfrissíti az életvitelünkre vonatkozó, aktuálisan érvényes tudásunkat – szerzője előrelépést és kiutat kínál a jelenlegi világpolitikai helyzetből, és számol a lehetséges dilemmákkal. Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.

Timothy Snyder (1969-) Hannah Arendt-díjas szerző, a Yale-en tanít történelmet. New Havenben (Connecticut) él. Korábbi könyvei: A zsarnokságról és a Fekete Föld.

A New York Times szerkesztőinek ajánlásával

A szabadság felszámolása röviden, de rendkívül precízen dokumentálja, hogyan szilárdította meg hatalmát Vlagyimir Putyin Oroszországban, Oroszoroszág hogyan rohanta le Ukrajnát, és az orosz hatalmi érdekek hogyan érvényesültek a 2016-s amerikai elnökválasztásban." – The Chicago Tribune

"Nincs könyv, amely ijesztőbben és szemléletesebben írná le a nyugati liberális demokráciák jelenlegi krízisét, mint Snyder A szabadság felszámolása című munkája." – Foreign Affairs

"Briliáns és felkavaró elemzés. Mindenkinek el kell olvasnia, aki érteni szeretné a jelenlegi, világméretű politikai válságot." – Yuval Noah Harari, a Sapiens című könyv szerzője

"Viszonylag kis terjedelméhez képest óriási területet ölel fel: riport, eszmetörténet és politika-filozófiai fejtegetés, mindez egyedi és élvezetes stílusban. . Snyder úgy sorakoztatja fel a tényeket, mint a legjobb hírszerkesztők, és úgy boncolgatja elméleti hátterüket, mint a legjobb filozófusok." – The Economist

"Briliáns. . Kétségbeejtő és ékesszóló. Snyder mesteri és megvilágító erejű beszámolóban foglalja össze, hogyan emelkedett fel Trump, és ebben milyen nagy szerepe volt az orosz politikának." – Edward Lucas, The Times (London)

A szabadság felszámolása (Timothy Snyder)

Tartalom:

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk. Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és …

Cím: A szabadság felszámolása
Alcím:

Író: Timothy Snyder
Kiadó: 21. Század Kiadó
Oldalak száma: 431
ISBN: 9786155915109
Nyelv: magyar
Kiadás éve: 2019
Kategória: Könyv, Politika, politológia, Társadalomtudományok
Bolti ár: 3 457 Ft

Bővebb információ a A szabadság felszámolása című könyvről

A szabadság felszámolása (Timothy Snyder) /

A szabadság felszámolása

Snyder nem kertel: világossá teszi, hogy egyenlőség vagy oligarchia, az individuum vagy a totalitárius rendszer, igaz vagy hamis állítások között kell választanunk, ha a nyugati liberális demokráciák mai krízisét vizsgáljuk.

Elemző munkájában a teljesség igényével tárja fel, milyen fenyegetés nehezedik korunk demokratikus politikai rendszereire és törvényi hátterükre. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, tisztáznunk kell politikai hagyományainkat, értékrendünket, továbbá azt is, hogy a jövő milyen igényeket támaszt tradícióink megújítására.

A kГ¶nyv felfrissГ­ti az Г©letvitelГјnkre vonatkozГі, aktuГЎlisan Г©rvГ©nyes tudГЎsunkat – szerzЕ‘je elЕ‘relГ©pГ©st Г©s kiutat kГ­nГЎl a jelenlegi vilГЎgpolitikai helyzetbЕ‘l, Г©s szГЎmol a lehetsГ©ges dilemmГЎkkal.

Snyder műve többet ígér, mint az újságok szalagcímei: a jelenkori történelmünket feldolgozó könyvet hatalmas kutatómunka és személyesen készített interjúk sora előzte meg.

Timothy Snyder (1969-) Hannah Arendt-díjas szerző, a Yale-en tanít történelmet. New Havenben (Connecticut) él. Korábbi könyvei: A zsarnokságról és a Fekete Föld.

A New York Times szerkesztЕ‘inek ajГЎnlГЎsГЎval

A szabadsГЎg felszГЎmolГЎsa rГ¶viden, de rendkГ­vГјl precГ­zen dokumentГЎlja, hogyan szilГЎrdГ­totta meg hatalmГЎt Vlagyimir Putyin OroszorszГЎgban, OroszoroszГЎg hogyan rohanta le UkrajnГЎt, Г©s az orosz hatalmi Г©rdekek hogyan Г©rvГ©nyesГјltek a 2016-s amerikai elnГ¶kvГЎlasztГЎsban.” –The Chicago Tribune

“Nincs kГ¶nyv, amely ijesztЕ‘bben Г©s szemlГ©letesebben Г­rnГЎ le a nyugati liberГЎlis demokrГЎciГЎk jelenlegi krГ­zisГ©t, mint Snyder A szabadsГЎg felszГЎmolГЎsa cГ­mЕ± munkГЎja.” –Foreign Affairs

“BriliГЎns Г©s felkavarГі elemzГ©s. Mindenkinek el kell olvasnia, aki Г©rteni szeretnГ© a jelenlegi, vilГЎgmГ©retЕ± politikai vГЎlsГЎgot.” –Yuval Noah Harari, a Sapiens cГ­mЕ± kГ¶nyv szerzЕ‘je

“Viszonylag kis terjedelmГ©hez kГ©pest ГіriГЎsi terГјletet Г¶lel fel: riport, eszmetГ¶rtГ©net Г©s politika-filozГіfiai fejtegetГ©s, mindez egyedi Г©s Г©lvezetes stГ­lusban. …Snyder Гєgy sorakoztatja fel a tГ©nyeket, mint a legjobb hГ­rszerkesztЕ‘k, Г©s Гєgy boncolgatja elmГ©leti hГЎtterГјket, mint a legjobb filozГіfusok.” –The Economist

“BriliГЎns. …KГ©tsГ©gbeejtЕ‘ Г©s Г©kesszГіlГі… Snyder mesteri Г©s megvilГЎgГ­tГі erejЕ± beszГЎmolГіban foglalja Г¶ssze, hogyan emelkedett fel Trump, Г©s ebben milyen nagy szerepe volt az orosz politikГЎnak.” –Edward Lucas, The Times (London)

Leave a Reply